dimarts, 1 de març de 2011

Vocabulari

P
Pestanya: Petit tros de paper que pot portar una etiqueta i que col·loquem enganxat a la foto o al paper. També el podem usar com a separador.
Pestaña: Pequeño trozo de papel que puede traer una etiqueta y que colocamos enganchado en la foto o en el papel. También lo podemos usar como separador.


U
UTEE: s'utilitza com a pols de donar volum tradicional però dóna un resultat més espès i brillant. Es recomana repetir la operació dos o tres cops perquè obtinguem un millor resultat.
UTEE: se utiliza como polvo para dar volumen tradicional pero da un resultado más espeso y brillante. Se recomienda repetir la operación dos o tres veces para que obtengamos un mejor resultado.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada