dimarts, 9 d’octubre de 2012

Segona part Mini âlbum TardorBe,  ha arribat el dia i  avui Fem Scrap us presenta la segona part del mini àlbum.
Espero que disfruteu molt i a treballar!!!!

Bien, ha llegado el día y hoy Fem scrap os presenta la segunda parte del mini álbum.
Espero disfrutéis mucho, y a trabajar!!!
Mini àlbum tardor / Mini album otoño
Part 2 / Parte 2
_________________________________________________________________________ Decoració / Decoración
Passos a seguir / Pasos a seguir

 1. Retallem quadrats de paper decorat mides 14 x 14 i unes altres de 14 x 2.5 i els anem enganxant a cada pàgina. Mireu foto.

Recortamos cuadrados de papel decorado medidas 14 x 14 y otras de 14 x 2.5 y vamos pegando a cada página. Mirad foto. 1. Retallem cartulina mides 9 x 30 i farem dos plegs un a 10 cm del marge esquerra i l’altre a 20cm, ens quedarà plegat un desplegable de 9 x 10.Retallem tira de 1.5 x 9 i enganxem a sobre el desplegable.
  Passem cordó  i lliguem.
  Retallem quadrat mides 12 x 11.

Recortamos cartulina medidas 9 x 30 y hacemos dos pliegues, uno a 10 cm del margen izquierdo y otro a 20 cm, nos quedará un desplegable de 9 x 10.
Recortamos tira de 1.5 x 9 y pegamos encima el desplegable.
Pasamos cordón y atamos.
Recortamos cuadrado medidas 12 x 11.


Així es com queda una vegada muntat.
Así es como queda una vez montado.


 1. Retallem cartulina mides 11 x 12 i dobleguem cantonada dreta. (verd)
Retallem un tira de paper mides  10 x 5,5 la farem servir de butxaca.( family)
Preparem un tag amb els restes que tinguem.(remember )
Preparem un segon tag  mides 11 x 12. Troquelem una rodoneta petita i l’enganxem al marge superior dret, fem foradet i passem cordonet.

Recortamos cartulina medidas 11 x 12 y doblamos esquina derecha.(verde)
Recortamos tira de papel medidas 10 x 5,5 nos servirá de bolsillo. ( family)
Preparamos un tag con restos de papeles.(rember)
Preparamos un segundo tag medidas 11 x 12. Troquelamos una redonda pequeña y la colocamos en el margen superior derecho, hacemos agujero y pasamos cordón. 


La butxaca verda  nomès anirà enganxada per el marge esquerra i inferior. La butxaca petita que posa family nomès enganxada per els marges dret i esquerra.
El bolsillo verde solo irá pegado por el margen izquierdo y inferior. El bolsillo pequeño que pone Family solo irá pegada por los márgenes derecho y izquierdo.
    

 1. Retallem dos tires de paper mides 15 x 4 i un altre de 14 x 3.5. Enganxem la petita a sobre la gran.Retallem un tag mides 10 x 13, arrodonim cantos, enganxem rodoneta troquelada al mig del marge dret, fem forat i passem cordonet.

Recortamos dos tiras de papel medidas 15 x 4 i otro de 14 x 3.5. Pegamos la pequeña encima la grande.
Recortamos un tag midas 10 x 13, redondeamos cantos, pegamos redonda troquelada en medio el margen derecho, hacemos agujero y pasamos cordón. 
Com veieu les tires les fem servir com a butxaca, per tant nomès enganxem els marges superior i inferior.
Como veis las tiras las hacemos servir como bolsillo, por tanto solo pegaremos los márgenes superior i inferior.


 1. Retallem quadrat mides 14 x 12.Retallem tira de 2.5 o 3 cm i troquelem de punta a punta, enganxem a la part superior del quadrat. 
  Tallem tira 14 x 2, ens servirà de butxaca.

Recortamos cuadrado medidas 14 x 12.
Recortamos tira de 2.5 o 3 cm y troquelamos de punta a punta, pegamos a   
la parte superior del cuadrado.
 Cortamos tira de 14 x 2, nos servirá de bolsillo.

  

Així és com ens queda una vegada muntada. Podeu també retallar un tag mides 12,5 x 8.5 i posar-li un cordonet.
Así es como quedará una vez montada. Podéis también recortar un tag medidas 12,5 x 8.5 y pasarle un cordón. 1. Retallem cartulina mides 22 x 7,5 i dobleguem per la meitat.(vermell i verd de fulles).
Retallem dos tires de 7 x 2.
Retallem dos mitjes rodones de diàmetre 3.5.
Enganxem mitja rodona en la part superior i l’altre en la part de dins.
Enganxem les tires de paper a sobre les mitjes rodones.
Retallem cartulina mides  8,5 x 12 (verda ).

Recortamos cartulina medidas 22 x 7.5 y doblamos por la mitad. ( rojo y verde       con hojas).
Recortamos dos tiras de 7 x 2.
Recortamos dos medias redondas de diametro 3.5.
Pegamos media redonda en la parte superior y otra en la parte de dentro.
Pegamos las tiras de paper encima las medias redondas.
Recortamos cartulina medidas 8,5 x 12 ( verde ).Així es com quedará muntat, el desplegable anirà enganxat a sobre la cartulina verda.
Así es como quedará montado, el desplegable irá pegado encima la cartulina verde.
 1. Farem el desplegable seguint aquestes mides.
Haremos el desplegable siguiendo estas medidas.


Troquelem el marge inferior
Troquelamos el margen inferior
Dobleguem el desplegable. Retallem tag mides 6,5 x 11 i posem rodona i cordó.
Retallem cuadrat ( exemple fulles ) mida 7,5 x 8. Retallem tira (ocellet) mida 7,5 x 3.5.
Retallem fulla(vermella) mida 14 x 8,5.
Doblamos el desplegable. Recortamos tag medidas 6,5 x 11 y ponemos redonda y cordón.
Recortamos quadrado( ejemplo hojas) medidas 7,5 x 8. Recortamos tira (pajarito) medidas 7,5 x 3,5.
Recortamos hoja ( roja) medidas 14 x 8,5.
Un cop tancat el desplgable, enganxem la butxaca i col.loquem el tag. Passem un cordó per sota el desplegable, lliguem i enganxem a la fulla de l’àlbum.
Una vez cerrado el desplegable, enganchamos el bolsillo y colocamos el tag. Passamos un cordón per debajo el desplegable, atamos y pegamos a la hoja del álbum. 1. Per l’última pàgina podeu seguir les mides següents.

Para la última página podéis seguir las medidas seguientes.

Retalleu aquesta altra mida. La butxaca nomès l’enganxem per els marges esquerra i inferior.
Recortar esta otra medida.  El bolsillo solo lo pegaremos por los márgenes ezquierdo y inferior.


Aquí teniu la pàgina muntada. Podeu col.local un tag, foto......
Aquí tenéis la página montada. Podéis colocar un tag, foto ......


Espero disfruteu molt fent el projecte!
Espero disfrutéis mucho haciendo el proyecto!

Fins la propera entrada!!!!
Hasta la siguiente entrada!!!

7 comentaris:

 1. Gràcies, guardat per fer-ho en una altra ocasió. Petons.

  ResponElimina
 2. rosa m´he encanta
  isabeltressomnis

  ResponElimina
 3. que bonito! muchas gracias por compartir.

  ResponElimina
 4. Que bonic! I molt ben explicat. Felicitats Rosa.

  ResponElimina
 5. guau!quin treball més complert. Gràcies Rosa.

  ResponElimina
 6. Un tutorial genial, tant la primera com la segona part!!!Gràcies pel teu treball!!!

  ResponElimina
 7. Uau! Fa temps que no entrava i m'he trobat amb aquest àlbum tan xulo! M'encanten els minialbums plens de detallets. Moltes felicitats i gràcies per compartir ;)

  ResponElimina