dimarts, 15 de març de 2011

Vocabulari


S
Swap: Intercanvi. Base sota el principi de l’intercanvi, una persona organitza l’intercanvi. S’ha de crear un element d’scrapbooking sobre un tema i en un ordre que estableix la organitzadora. Cada persona crea els seus elements i els envia a l'organitzadora, que els redistribueix a totes les persones que han participat.
Els elements que s’intercanvien poden ser fets a ma però també productes fets com botons, cintes…

Swap: Intercambio. Base bajo el principio del intercambio, una persona organiza el intercambio. Se tiene que crear un elemento de scrapbooking sobre un tema y en un orden que establece la organizadora. Cada persona crea sus elementos y los envía a la organizadora, que los redistribuye a todas las personas que han participado.
Los elementos que se intercambian pueden ser hechos a mano, pero también productos hechos como botones, cintas…

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada