dissabte, 22 de gener de 2011

Entrevista a la Sílvia de Scrapbloc

Aquest mes hem entrevistat a la Sílvia una de les dues creadores del blog Scrapblog. També es dissenyadora de Toga. Ens ha fet molta il·lusió fer-li la entrevista a ella perquè  està fent una gran tasca per introduir i promocionar l ‘scrap al nostre país organitzant un concurs  de scrap a partir de projectes dissenyats per persones d’aquí.
Els seus projectes de scrap desprenen vida, harmonia i elegància. Gràcies Sílvia per la teva col·laboració incondicional.
 Aquestes són les preguntes que li hem fet:

Este mes hemos entrevistado a Sílvia, una de las creadoras del blog Scrapblog.También es diseñadora de Toga.  Nos ha hecho mucha ilusión hacerle la entrevista a ella porqué está haciendo una gran labor para introducir y promocionar el scrap en nuestro pais organizando un concurso de scrap a partir de proyectos diseñados por personas de aquí.
Sus proyectos de scrap desprenden vida, armonía y elegancia. Gracias Sílvia por tu labor de colaboración incondicional.
Estas son las preguntas que le hemos hecho:

1- Quin és el teu color/rs preferit pels teus projectes de scrap? 
Si he d’escollir, segurament les combinacions de marrons amb blaus, malves. Però per a mi els colors els marca el projecte i, fonamentalment, les fotos.
  
2- Si fossis un estil de scrap..... 
Indubtablement un estil molt simple i, m’agradaria pensar, que gràfic. Intento que destaquin, sobre tot, les fotos per això treballo molt amb cartolines llises y motius molt senzills.
Es curiós però, últimament, m’he adonat que l’estil d’una persona fent scrap reflecteix molt la seva personalitat. (Parlo per mi i per les que conec personalment, és clar!)

3- Un record especial relacionat amb el scrap... 
N'hi ha tants! Potser em quedo amb la primera trobada a casa de l’Esther (Scrapagrapats) quan n’èrem molt poques i gairebé no teníem recursos però sí molta il·lusió. M’hi va dur la Carmen (Scrapbooking Bcn), la primera persona que vaig conèixer en aquest món i va ser increïble trobar gent amb les mateixes inquietuds.
 Allà vaig trobar també la Vanesa amb qui després he compartit  projectes i molt bones estones. La de nits que hem passat treballant juntes, parlant i rient!

4- Què et dóna el scrap?
Moltes coses: la sensació de crear alguna cosa (sense ser una artista), l’emoció de començar un projecte i veure com va prenent forma (algun moment de ràbia quan no surt! Ja, ja), la idea de que els meus records, les meves fotos són ara alguna cosa més.
També és una afició que em permet gaudir molts moments amb les meves filles i, per què no dir-ho, en algunes ocasions, evadir-me de cabòries.

5- El scrap, ha canviat la teva vida?
 No sé si tant com això, però si que m'ha dut a viure experiències increïbles i he pogut conèixer tantes persones fantàstiques... Sense l'scrap no hauria estat possible. Potser, tornant a la pregunta anterior, això és el millor que m'ha donat l'scrap.
  
6- Has canviat la teva visió de la vida?
Potser no però sí que m’ha sorprès la generositat i la bona disposició de la gent. Sempre dic que, per a mi, scrap significa compartir (il·lusions, idees, recursos, ...) i he trobat molta gent amb aquesta mateixa idea, gent amb la que realment s’ha creat una vincle fort.

7- La idea de fer un blog organitzant concursos de scrap, d'on va sorgir?
Amb la Vanesa veiem, sobre tot a Creativa,  que hi havia gent que realment gaudia de l’scrap però faltava algun esdeveniment més continuat que els animés a seguir creant i que no quedés tot en trobades puntuals. Quan van tenir la sort d’entrar a l’equip de Toga vàrem pensar que, el fet de tenir una firma important que ens recolzava, ens donava l’oportunitat de fer alguna cosa per fomentar l’scrap. Volíem, a més, un projecte que fos d’aquí.
El primer va ser organitzar un concurs propi, on oferir tutorials creats per persones  d’aquí i on es tingués absoluta llibertat, tant de materials com d’estils, a l’hora de crear. Els premis són la manera d’agrair a al gent la seva participació però l’autèntic propòsit d’Scrapbloc  és fomentar l’afició, animar o inspirar a més gent a crear i a compartir-ho amb nosaltres.
La idea inicial era fer també altres activitats, trobades, exposicions..., no només el concurs. Però com a tothom: ens falta temps!
Afortunadament, ara hi ha altra gent que organitza aquestes activitats, com Fem Scrap, i nosaltres col.laborem sempre en tot el que podem.

8- Amb quines dificulatats et trobes? 
Com he dit, principalment la falta de temps. Organitzar cada concurs implica un munt de feina, s'han d'enviar i contestar a prop de tres-cents correus preparar i publicar gairebé cent fotos. Voldriem fer més i millor però ens falten hores!
Ens agradaria arribar a més gent, sobre tot a aquelles persones que viuen a llocs on no és fàcil accedir a cursos, trobades... o altre gent aficionada.
   
9 - Quina valoració en fas. 
A nivell personal, totalment positiva! Hem rebut molt suport de les tendes, que de seguida es van afegir al projecte, i , sobre tot, de la gent. Ha estat increïble la resposta que hem tingut tant en participació com en missatges.
Molta gent ens ha fet arribar el seu recolzament i ens fan saber que valoren molt la tasca que fem. Per a nosaltres això és un regal!
Per no parlar de les persones que han dissenyat cada àlbum i cada tutorial. Tots són magnífics!

10- Què és el més important per tu al scrap? 
Gaudir-ne! Per a mi és bàsic. Tots els estils, totes les tècniques, tots el materials per a mi són vàlids si les persona que els utilitza en gaudeix i obté el resultat que desitja.

11- Com vas conèixer el scrap? 
Inicialment per un article en una revista. Sempre m’havia agradat la fotografia i decorar els meus àlbums així que ho vaig trobar fet a mida per a mi. Desprès, buscant per Internet, ja vaig entrar en tot aquest món: foros, blocs...

12- Quan pots fer tu scrap a la setmana? 
Sobre tot, a les nits, quan ja ni feina ni família em reclamen i puc “desplegar” tot el material.

13- Qui és la teva font d'inspiració? 
Si la pregunta és qui inspira els meus treballs: bàsicament, les meves filles (surten a gairebé tots els meus treballs!). Segur que això ens passa a moltes.
Si la pregunta és quines dissenyadores m'inspiren, n'hi ha tantes! Més les europees que les americanes. M'identifico més amb el seu estil, menys recarregat. I moltes espanyoles que aquí ja hi ha un nivell molt bo! No vull donar noms per no deixar-me'n cap.
Si la pregunta és quines dissenyadores m’inspiren, n’hi ha tantes! Més les europees que les americanes.

14- Tens un espai per fer scrap? 
NO! Ja m’agradaria! Però ara per ara, el meu scrap-room és la taula del menjador!

Finalment vull aprofitar per donar-vos les gràcies a tot l'equip de Fem Scrap per la fantàstica tasca que feu i per tot el vostre suport.


1 - ¿Cuál es tu color / es preferido para tus proyectos de scrap? 
Si tengo que escoger, seguramente las combinaciones de marrones con azules, malvas. Pero, para mí, los colores los marca el proyecto y, fundamentalmente, las fotos.

 2 - Si fueras un estilo de scrap...  
Indudablemente un estilo muy simple y, me gustaría pensar, que gráfico. Intento que destaquen, sobre todo, las fotos por eso trabajo mucho con cartulinas lisas y motivos muy sencillos. Es curioso pero, últimamente, me he dado cuenta que el estilo de una persona haciendo scrap refleja mucho su personalidad.(Hablo por mí y por las que conozco personalmente, claro!)

3 - Un recuerdo especial relacionado con el scrap... 
Hay tantos! Quizá me quedo con el primer encuentro en casa de Esther (Scrapagrapats) cuando éramos muy pocas y casi no teníamos recursos pero sí mucha ilusión. Me llevó Carmen (Scrapbooking Bcn), la primera persona que conocí en este mundo y fue increíble encontrar gente con las mismas inquietudes. Allí encontré también a Vanesa con quien después he compartido proyectos y muy buenos ratos. La de noches que hemos pasado trabajando juntas, hablando y riendo!

4 - ¿Qué te da el scrap? 
Muchas cosas: la sensación de crear algo (sin ser una artista), la emoción de comenzar un proyecto y ver cómo va tomando forma (algún momento de rabia cuando no sale! Ja, ja), la idea de que mis recuerdos, mis fotos, son ahora algo más. También es una afición que me permite disfrutar muchos momentos con mis hijas y, por qué no decirlo, en algunas ocasiones, evadirme de preocupaciones.

 5 - El scrap, ha cambiado tu vida? 
No diría tanto, pero sí que me ha llevado a vivir experiencias increíbles y he podido conocer a tantas personas fantásticas... Sin el scrap no habría sido posible. Quizá, volviendo a la pregunta anterior, esto es lo mejor que me ha dado el scrap.

6 - ¿Has cambiado tu visión de la vida? 
Quizá no pero sí me ha sorprendido la generosidad y la buena disposición de la gente. Siempre digo que, para mí, scrap significa compartir (ilusiones, ideas, recursos,...) y he encontrado a mucha gente con esta misma idea, gente con la que realmente se ha creado un fuerte vínculo.
  
7 - ¿La idea de hacer un blog organizando concursos de scrap, de donde surgió? 
Vanesa y yo vimos, sobre todo en Creativa, que había gente que realmente disfrutaba del scrap pero faltaba algún evento más continuado que  animara a seguir creando y que no quedara todo en encuentros puntuales. Cuando tuvimos la suerte de entrar en el equipo de Toga pensamos que, el hecho de que una firma importante nos apoyara, nos daba la oportunidad de hacer algo para fomentar el scrap. Queríamos, además, un proyecto que fuera de aquí. .Lo primero fue organizar un concurso propio, donde ofrecer tutoriales creados por personas de aquí y donde se tuviera absoluta libertad, tanto de materiales como de estilos, a la hora de crear.  Los premios son una manera de agradecer a la gente su participación pero el auténtico propósito de Scrapbloc es fomentar la afición, animar o inspirar a más gente a crear y a compartirlo con nosotros. La idea inicial era hacer también otras actividades, encuentros, exposiciones..., no sólo el concurso.  Pero como a todos: nos falta tiempo! Afortunadamente, ahora hay otra gente que organiza estas actividades, como Fem Scrap, y nosotras colaboramos siempre en todo lo que podemos.
  
  8 - ¿Con qué dificultades te encuentras? 
Como he dicho, principalmente, la falta de tiempo. Organizar cada concurso implica un montón de trabajo, se han de enviar y contestar cerca de trescientos correos, preparar y publicar casi cien fotos ... Quisiéramos hacer más y mejor pero nos faltan horas! Nos gustaría llegar a más gente, sobre todo a aquellas personas que viven en lugares donde no es fácil acceder a cursos, encuentros ... o otra gente aficionada.

 9 - ¿Qué valoración haces? 
A nivel personal, totalmente positiva!  Hemos recibido mucho apoyo de las tiendas, que enseguida se sumaron al proyecto, y, sobre todo, de la gente.  Ha sido increíble la respuesta que hemos tenido tanto en participación como en mensajes.
Mucha gente nos ha hecho llegar su apoyo y nos hacen saber que valoran mucho la labor que hacemos. Para nosotros esto es un regalo!
Por no hablar de las personas que han diseñado cada álbum y cada tutorial. ! Todos son magníficos!

 10 - ¿Qué es lo más importante para ti en el scrap? 
Disfrutar! Para mí es básico.  Todos los estilos, todas las técnicas, todos los materiales para mí son válidos si la persona que los utiliza disfruta y obtiene el resultado que desea.
  
 11 - ¿Cómo conociste el scrap? 
Inicialmente por un artículo en una revista.  Siempre me había gustado la fotografía y decorar mis álbumes así que lo encontré hecho a medida para mí.  Después, buscando por Internet, ya entré en todo este mundo: foros, blogs...
  
  12 - ¿Cuando puedes hacer tú scrap durante la semana?  
Sobre todo, por las noches, cuando ya ni trabajo ni familia me reclaman y puedo "desplegar" todo el material.
  
 13 - ¿Quién es tu fuente de inspiración?  
Si la pregunta es quién inspira mis trabajos: básicamente, mis hijas (salen en casi todos!). Seguro que eso nos pasa a muchas. Si la pregunta es qué diseñadoras me inspiran, hay tantas! Más las europeas que las americanas.  Me identifico más con su estilo, menos recargado.  Y muchas españolas que aquí ya hay un nivel muy bueno! No quiero dar nombres para no dejarme ninguno.
  
 14 - ¿Tienes un espacio para hacer scrap?  
NO! Ya me gustaría! Pero hoy por hoy, mi scrap-room es la mesa del comedor!

  Finalmente quiero aprovechar para daros las gracias a todo el equipo de Fem Scrap por la fantástica labor que hacéis y por todo vuestro apoyo.6 comentaris:

 1. Fantàstica entrevista! felicitats, està molt bé conèixer a aquella gent que fa scrap desde fa... uf! i que amb pocs recursos (com diu la Silvia) feien obres d'art!!!!!!
  petonets xoxo

  ResponElimina
 2. Gracias por poder conocer un poco mas a Silvia, besoss

  ResponElimina
 3. Una entrevista molt maca i tinc bons records de la Sílvia, generosa, alegre i amb un estil molt fresc , senzill i maco.
  Encara recordo el primer dia que ens vam descriure fisícament per trobarnos en un parc com si fos una cita a ceges (ja,ja) sense conèixem ja em va deixar la seva màquina de tallar amb totes les plantilles.
  Ets un encant Sílvia!!!!!!

  ResponElimina
 4. M'ha encantat l'entrevista. L'estil de la Silvia es el "sumnun" de l'elegéncia i dolçor.
  Una scrapbooker i persona formidable!.
  Petonsos
  Miriam

  ResponElimina
 5. Noies, realment m'heu emocionat!
  Gràcies i molts petons a totes.
  Sílvia

  ResponElimina